Andrzej Borcz

DZIAŁANIA WOJENNE NA TERENIE ZIEMI PRZEMYSKIEJ I SANOCKIEJ
W LATACH „POTOPU” 1655-1657


Przemyśl 1999, ss. 144

ISBN 83-909229-8-3

Nakład wyczerpany

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp 7
 

ROZDZIAŁ I

TEATR DZIAŁAŃ WOJENNYCH 13
PUNKTY UFORTYFIKOWANE 14
 Przemyśl
   Zespół obronny 16
   Zamek 16
   Obwarowania miejskie 17
   Fortalicje „extra muros” 17
 Jarosław 18
 Leżajsk 19
 Przeworsk 19
 Krosno i Sanok 19
 Łańcut 19
 Stryj 20
 Drohobycz 20
 Sambor 21
 Zamki i fortalitia szlacheckie 21
 

ROZDZIAŁ II

STRONY KONFLIKTU
POLOWA ARIMA SZWEDZKA – ORGANIZACJA, UZBROJENIE I TAKTYKA 23
FORMACJE WOJSKOWE JERZEGO II RAKOCZEGO 28
SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ 33
 
ROZDZIAŁ III
„POTOP” SZWEDZKI 1655-1656
WALKI O KROSNO (7 GRUDNIA 1655 ROKU) 45
NAJAZD KAROLA GUSTAWA NA ZIEMIĘ PRZEMYSKĄ W 1656 ROKU 48
Działania zaczepne Czamieckiego (29 stycznia-7 marca 1656 roku) 51
Organizacja obrony na ziemi przemyskiej i sanockiej w przededniu najazdu 54
Przeprawa Szwedów przez San i zajęcie Jarosławia (7-9 marca 1656 roku) 57
Oblężenie Przemyśla (8 - 13 marca 1656 roku) 58
8 marca-pierwszy dzień oblężenia 59
9 marca - drugi dzień oblężenia 59
10 marca-trzeci dzień oblężenia 60
11 marca-czwarty dzień oblężenia 60
12 marca-piąty dzień oblężenia 61
13 marca-szósty (ostatni) dzień oblężenia 61
Walki nad Sanem w dniach 12-16 marca 1656 roku 63
Przebieg pierwszego starcia 65
Drugi polski atak na przedmoście jarosławskie (16 marca) 67
Działania grupy Jerzego Lubomirskiego w dniach 11-18 marca 1656 również 69
Działania Szwedów w dniach 16-23 marca 1656 roku 70
Walki odwrotowe w dniach 23 –27 marca 72
 
ROZDZIAŁ IV
NAJAZD SIEDMIOGRODZKI 1657 ROKU
ORGANIZACJA OBRONY POLSKIEJ 77
POCHÓD ARMII RAKOCZEGO 79
Przeprawa przez Karpaty i marsz do Sambora (28 stycznia- 14 lutego 1657 roku) 79
Rajd Franciszka Istwana na Pogórze Przemyskie (17-21 lutego 1657 roku) 82
Nadejście Kozaków i starcie pod Torkami (noc z 21 na 22 lutego 1657 roku) 84
Przemarsz z Torek do Przeworska (22 - 26 lutego 1657 roku) 86
Wyprawa Kemeny'ego na Przemyśl (l - 2 marca 1657 roku) 88
Dalszy etap marszu do zachodniej granicy ziemi przemyskiej (7-16 marca 1657 roku) 91
Wyprawa odwetowa Lubomirskiego do Siedmiogrodu i odwrót księcia siedmiogrodzkiego z Rzeczypospolitej 92
ZAKOŃCZENIE 97
ANEKSY 103
ŹRÓDŁA I LITERATURA 119
WYKAZ SKRÓTÓW 129
WYKAZ SZKICÓW I ILUSTRACJI 130
INDEKS OSÓB 135
INDEKS MIEJSCOWOŚCI 139


Uwaga!
Jeśli interesuje Państwa jakiś fragment książki to możemy go przesłać jako załącznik do poczty elektronicznej. Koszt 5 zł za pierwsze 16 stron, a za każdą kolejną stronę po 10 gr. W przypadku, gdy nie posiadamy wersji elektronicznej danego materiału, to możemy przesłać jego kserokopię w cenie 30 gr. za stronę plus koszty przesyłki (za zaliczeniem pocztowym). W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o  kontakt

Przy zamawianiu prosimy zawsze podać tytuł publikacji.