33m.jpg

 

 

POLACY NA UKRAINIE

ZBIÓR DOKUMENTÓW

CZ. 3: LATA 1945-1991

TOM III

 

Przemyśl 2023, s. 272

ISBN 978-83-60374-46-7

 

 

                                                                        SPIS TREŚCI:

 

PRZEDMOWA

7

WYKAZ ARCHIWÓW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ PUBLIKOWANE DOKUMENTY

 

23

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW

23

DOKUMENTY

27

WYKAZ WYKORZYSTANEJ W OPRACOWANIU LITERATURY

239

INDEKS MIEJSCOWOŚCI

249

INDEKS OSÓB W JĘZYKU POLSKIM

251

SPIS DOKUMENTÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

257

INDEKS OSÓB W JĘZYKU ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM

265