studia.jpg

 

 

 

 

 

STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE

 

TOM 2

 

Przemyśl 2023 s. 444.

 

ISSN 1896-2319

 

 

 

 

 

 

Spis treści: