BIBLIOGRAFIE  HISTORYCZNE

diło1male.jpg

Костянтин Курилишин

 

Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

 

[Kostiantyn Kuryłyszyn, Pismo „Diło” (Lwów, 1880-1939) materiały do biobibliografii] Коло, Дрогобич 2015. t. 1: 1880-1889, 640 ss.

 

 

Jednym z najważniejszych komponentów „Diła” są materiały o charakterze biograficznym, poświęcone osobistościom bardziej czy mniej znanym, które pracowały i realizowały się w różnych dziedzinach działalności społecznej. Znaczące miejsce wśród tych publikacji należy do nekrologów - jednego z gatunków dziennikarskich oraz jednego z rodzajów pracy biograficznej. Klepsydry umieszczone w kolejności alfabetycznej stały się podstawą pierwszego rozdziału proponowanego wydania.

Drugi rozdział wydania – „Publikacje bibliograficzne” - przedstawia informację o osobach, wymienianych w piśmie „Diło”, w postaci bibliograficznej. W tym przypadku również zachowano kolejność alfabetyczną podawania imion i nazwisk, w tym nierozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów.

 

 

diło2.jpg

К. Курилишин

 

Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

 

[K. Kuryłyszyn, Pismo „Diło” (Lwów, 1880-1939) materiały do biobibliografii] Коло, Дрогобич 2016, t. 2: 1890-1894, 608 ss.

 

 Jednym z najważniejszych komponentów „Diła” są materiały o charakterze biograficznym, poświęcone osobistościom bardziej czy mniej znanym, które pracowały i realizowały się w różnych dziedzinach działalności społecznej. Znaczące miejsce wśród tych publikacji należy do nekrologów – jednego z gatunków dziennikarskich oraz jednego z rodzajów pracy biograficznej. Klepsydry umieszczone w kolejności alfabetycznej stały się podstawą pierwszego rozdziału proponowanego wydania.

Drugi rozdział wydania – „Publikacje bibliograficzne” - przedstawia informację o osobach, wymienianych w piśmie „Diło”, w postaci bibliograficznej. W tym przypadku również zachowano kolejność alfabetyczną podawania imion i nazwisk, w tym nierozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów.

 

diło3m.jpg

К. Курилишин

 

Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

 

[K. Kuryłyszyn, Pismo „Diło” (Lwów, 1880-1939) materiały do biobibliografii] Коло, Дрогобич 2017, t. 3: 1895-1899, 712 ss.

 

 Jednym z najważniejszych komponentów „Diła” są materiały o charakterze biograficznym, poświęcone osobistościom bardziej czy mniej znanym, które pracowały i realizowały się w różnych dziedzinach działalności społecznej. Znaczące miejsce wśród tych publikacji należy do nekrologów – jednego z gatunków dziennikarskich oraz jednego z rodzajów pracy biograficznej. Klepsydry umieszczone w kolejności alfabetycznej stały się podstawą pierwszego rozdziału proponowanego wydania.

Drugi rozdział wydania – „Publikacje bibliograficzne” - przedstawia informację o osobach, wymienianych w piśmie „Diło”, w postaci bibliograficznej. W tym przypadku również zachowano kolejność alfabetyczną podawania imion i nazwisk, w tym nierozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów.

 

Dilo4.jpg

К. Курилишин

 

Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

 

К. Курилишин, Часопис „Діло” (Львів, 1880-1939 рр.): матеріали до біобібліографістики

[K. Kuryłyszyn, Pismo „Diło” (Lwów, 1880-1939) materiały do biobibliografii] Коло, Дрогобич 2018, t. 4: 1900-1904, 824 ss.

 

 Jednym z najważniejszych komponentów „Diła” są materiały o charakterze biograficznym, poświęcone osobistościom bardziej czy mniej znanym, które pracowały i realizowały się w różnych dziedzinach działalności społecznej. Znaczące miejsce wśród tych publikacji należy do nekrologów – jednego z gatunków dziennikarskich oraz jednego z rodzajów pracy biograficznej. Klepsydry umieszczone w kolejności alfabetycznej stały się podstawą pierwszego rozdziału proponowanego wydania.

Drugi rozdział wydania – „Publikacje bibliograficzne” - przedstawia informację o osobach, wymienianych w piśmie „Diło”, w postaci bibliograficznej. W tym przypadku również zachowano kolejność alfabetyczną podawania imion i nazwisk, w tym nierozszyfrowanych pseudonimów i kryptonimów.