NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

 

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

szept.jpg

Іван Матковський,  Д-р Казимир граф Шептицький – отець Климентій: польський аристократ, український ієромонах, Екзарх Росії та Сибіру, Архимандрит Студитів, Праведник народів світу, блаженний Католицької Церкви [Iwan Matkowski,  Dr Kazimierz hrabia Szeptycki – ksiądz Klemens: polski arystokrata, ukraiński hieromnich, Egzarcha Rosji i Syberii, archimandryta Studytów, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, błogosławiony Kościoła katolickiego], Lwów 2019, s. 664.

 

Biografia księdza Klemensa Szeptyckiego (ur. 17.11.1869 r. – zm. 01.05.1951 r.) – to blisko 670 stron, napisanych przez lwowskiego badacza Iwana Matkowskiego na podstawie licznych źródeł archiwalnych, które znajdują się na Ukrainie i w Polsce. Książka składa się z 17 rozdziałów. Znajdziemy w niej informacje o pochodzeniu Szeptyckich z rodu Draga-Sasów, dzieciństwie Szeptyckiego, latach szkolnych, nauce w Monachium, Wiedniu, Paryżu, Krakowie, a także informację o działalności politycznej Kazimierza Szeptyckiego jako członka austriackiego parlamentu.