NOWOŚCI WYDAWNICZE Z UKRAINY

 

DZIEJE NAJNOWSZE

 

(publikacje dostępne w Bibliotece PWIN)

dmowskim.jpg

Максим Зелінський,  Українське питання в політичній та публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888–1939 рр.) [Maksym Zelinśkyj, Kwestia ukraińska w działalności politycznej i publicystycznej Romana Dmowskiego (1888–1939)], Chersoń 2017, 276 s. + ilustracje, nakład 300 egz.

 

Prezentowana publikacja poświęcona jest analizie roli i miejsca kwestii ukraińskiej w politycznej i publicystycznej działalności znanego lidera polskich narodowych demokratów Romana Dmowskiego (1864-1939). Przedstawiono w niej główne etapy jego życia, a mianowicie: kształtowanie osobowości i ewolucję politycznych poglądów co do rozwiązania „kwestii ukraińskiej”, w kontekście wznowienia polskiej państwowości pod koniec ХIХ i na początku ХХ w. Autor pisząc dla ukraińskiego czytelnika prezentuje działalność polityczną Dmowskiego na terenie Imperium Rosyjskiego, wpływ jego myśli na polskich działaczy w okresie galicyjskim, w latach I wojny światowej oraz odrodzonej ІІ Rzeczypospolitej.

Ważne miejsce w publikacji zajmuje ukazanie stosunku polskich endeków do polsko-ukraińskiego konfliktu we Wschodniej Galicji. Autor przedstawia jego rolę w trakcie kształtowania wschodnich granic ІІ Rzeczypospolitej, w tym jego misję na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.

Książka jest nieodzowną lekturą dla wszystkich interesujących się stosunkami polsko-ukraińskimi pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX w.

 

SPIS TREŚCI

 

ВСТУП

6

Розділ 1.

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА

 

9

Розділ 2.

ВІХИ ЖИТТЯ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Р. ДМОВСЬКОГО

            2.1. Роман Дмовський: життєвий і політичний шлях (1864-1939)

            2.2. «Польська національна ідея» Романа Дмовського

 

 

27

            2.1. Роман Дмовський: життєвий і політичний шлях (1864-1939)

            2.2. «Польська національна ідея» Романа Дмовського

 

Розділ 3.

УКРАЇНСЬКІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЕКТІВ Р. ДМОВСЬКОГО (1888-1918 р.р.)

            3.1. Проблематика польської присутності на литовсько-білорусько- українських землях у політичній публіцистиці Р. Дмовського (кінець XIX початок XX ст.)

            3.2. Український національний рух у політичних планах Р. Дмовського (1888-1914 р.р.)

            3.3. Проблема визначення східних кордонів Польщі в «інкорпораційній» концепції Р. Дмовського в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)

 

 

85

Розділ 4.

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Р. ДМОВСЬКОГО (1919-1939 рр.)

            4.1. Дипломатична діяльність Р. Дмовського в розв'язанні «українського питання» на Паризькій мирній конференції в 1919 році    

            4.2. Україна в політичних проектах Ю. Пілсудського та Р. Дмовського в роки II Речі Посполитої (1919-1939 рр.)

 

 

166

 

ВИСНОВКИ

 

221

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

227

ДОДАТКИ

262

 

 

zasadawolodimir.jpg

Старосольський Володимир,  Принцип більшості („Das Majoritätsprinzip” – tłumaczenie z języka niemieckiego – Kostiantyn Poliszczuk, artykuł biograficzny – Stanisław Stępień, autor projektu i redaktor naczelny Mychajło Petriw) [Włodzimierz Starosolski,  Zasada większości], Lwów 2018, s. 312.

 

 

Stanisław Stępień. WŁODZIMIERZ STAROSOLSKI. Wybitny ukraiński prawnik, uczony i działacz społeczno-polityczny

 

04m.jpg

 

Павло Подобєд  З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР. [Pawło Podobjed, Spod Konotopa do Arizony: niewymyślone historie żołnierzy Armii URL, Iwano-Frankiwsk 2017] 340 ss.

 

Chociaż informacje zawarte w książce poświęcone są walce zbrojnej o niepodległość Ukrainy w latach 1917-1921, jednak nie stanowią jedynie ścisłego przekazu podręcznikowego. Autor proponuje czytelnikowi odniesienie do losów całego kraju poprzez przybliżenie wydarzeń w wymiarze lokalnym. W książce skupiono uwagę na powiecie konotopskim guberni czernihowskiej, który stał się areną krwawych walk. W publikacji przedstawiono wspomnienia żołnierzy konotopskich z lat 1917-1921. Na szczególną uwagę zasługuje informator biograficzny, który zawiera ponad sto pięćdziesiąt życiorysów żołnierzy Armii URL i Armii Państwa Ukraińskiego, którzy pochodzili z powiatu konotopskiego i związali swoje życie ze służbą w wojsku ukraińskim.

daria.jpg

Дарія Ребет,  Спогади [Daria Rebet,  Wspomnienia], Lwów 2018, s. 176.

Daria Rebet ps. Darka (panieńskie nazwisko Cisyk, ur. 26.02.1913 r. w Kicmaniu – zm. 05.01.1992 r. w Monachium) – ukraińska działaczka nacjonalistyczna i niepodległościowa, publicystka, prawnik. Żona Lwa Rebeta.

 

Spis treści

Олександр Зайцев

Дарія Ребет і боротьба за демократизацію ОУН   .7

Микола Посівнич, Василь Брелюс

Нарис життя Дарії Ребет  …………………  ……  …17

Інтерв'ю з Дарією Ребет   …………………   …… 53

Коментарі   ………………………………… ……….132

Іменний покажчик           ……...…………… ……..156

Географічний покажчик  …………………………..160

Світлини    ………………………………………….163

 

 

 

 

 

 

 

.