KSIĘGARNIA

Uwaga!
Jeśli interesuje Państwa jakiś fragment naszych publikacji (także tych, których nakład został już wyczerpany) to możemy go przesłać (w formacie pdf) jako załącznik do poczty elektronicznej. Koszt 5 zł za pierwsze 3 strony tekstu (strona tytułowa publikacji gratis), a za każdą kolejną stronę po 50 gr. W przypadku, gdy nie posiadamy wersji elektronicznej danego materiału, to możemy przesłać jego kserokopię w cenie 30 gr za stronę tekstu plus koszty przesyłki (za zaliczeniem pocztowym). W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt
 instytut@pwin.pl

Przy zamawianiu prosimy zawsze podać tytuł publikacji.

 

image023.jpg      

       studia.jpg  

   ustawy.jpg

biul16.jpg image033.jpg wolyn tom_II_okladka_prev.jpg wolyn3o.jpg

image035.jpg tradycja008a.jpg nowagroblam.jpg paulm.jpg 

   lukawiecm.jpg   image017.jpg  image002.jpg

miloszo.jpg    sienkiewiczo.jpg     pordes.jpg   okladka.jpg

tom1m.jpg  tom2m.jpg  tom3m.jpg  tom4m.jpg 

 tom5m.jpg  tom6m.jpg  tom7m.jpg  tom8m.jpg

 pnu9m1.jpg  pnu10okladka.jpg  pnu11.jpg

 Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-04-05 075346.jpg pnu2m.jpg image003.jpg Okładka cz. 2 t. 4m.jpg

 pnu31m.jpg pnu32m.jpg 33m.jpg

 

 

 

Poniżej nakład wyczerpany…

image030.jpg image025.jpg  

     

image029.jpg   dziennik2.jpg  hausnerm.jpg  

lipinskim.jpg    vitm.jpg  waglewiczm.jpg micelm.jpg 

 kaczmarczykm.jpg   lewickim.jpg

 


Zamówienia na powyższe książki można składać: listownie,  telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Na specjalne zamówienie możemy przesłać kserokopie publikacji,

których nakład został wyczerpany.

Informujemy, że Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (podstawa zwolnienia z VAT art. 113 ust. 1  ustawy o VAT) i posiada numer NIP 795-10-02-924. Jednocześnie oświadczamy, że Instytut nasz jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur. W związku z tym prosimy o przesłanie, wraz z zamówieniem, upoważnienia do wystawiania faktur bez Państwa podpisu.