Ocalić od zapomnienia”.

Dokumentowanie życia społecznego Polaków na Ukrainie w warunkach reżimu totalitarnego

w latach 1917-1939.

Projekt dofinansowany przez Fundację Lanckorońskich z Brzezia

(decyzja Rady Fundacji z  6 maja 2013 r.)

 

 

1. 1927, 13 lipca, Kamieniec Podolski – Artykuł w czasopiśmie „Czerwonyj Kordon” na temat działalności religijnej kleru katolickiego.

 

2. 1927, 12 października, Kamieniec Podolski – Artykuł w czasopiśmie „Czerwonyj Kordon” oskarżający duchownych rzymskokatolickich o prowadzenie działalności przemytniczej.

 

3. 1929, 14 marca, Charków – Poparcie GPU w sprawie przywrócenia praw obywatelskich byłemu duchownemu Eugeniuszowi Perkowiczowi.

 

4. 1929, 17 czerwca, Charków – Ponowne pismo GPU w sprawie przywrócenia praw obywatelskich Eugeniuszowi Perkowiczowi.

 

5. 1931, 8 stycznia, Kijów – Protokół zeznań nauczycielki szkoły polskiej nr 11 w Kijowie Dionizji Szturc dotyczących „działalności kontrrewolucyjnej” Jadwigi Szumowicz.

 

6. 1931, po 12 stycznia, Kijów – Protokół dalszych zeznań aresztowanej Dionizji Szturc na temat „działalności antyradzieckiej” Jadwigi Szumowicz.

 

7. 1931, 16 stycznia, Kijów – Zeznania aresztowanej Jadwigi Szumowicz na temat kontaktów z polskimi dyplomatami i sytuacji polskiego nauczycielstwa w Kijowie na początku lat dwudziestych.

 

8. 1931, przed 21 stycznia, Kijów – Kolejne zeznanie aresztowanej Jadwigi Szumowicz.

 

9.  1931, 21 stycznia, Kijów – Oświadczenie aresztowanej Jadwigi Szumowicz, w którym odwołuje ona część swych poprzednich zeznań.

 

10. 1931, marzec, Kijów – Oświadczenie aresztowanej Jadwigi Szumowicz złożone na ręce śledczego GPU Szmalca, w którym zaprzecza ona wysuwanym przeciw niej zarzutom.

 

11. 1931, 15 kwietnia, Kijów, Decyzja o rozpoczęciu śledztwa w sprawie Jadwigi Szumowicz.

 

12. 1931, 14 lipca, Kijów – Postanowienie kijowskiego GPU USRR w sprawie zwolnienia z aresztu i zesłania Jadwigi Szumowicz.

 

13. 1931, 20 sierpnia, Charków – Wyciąg z protokołu Trójki Sądowej przy Kolegium GPU USRR w sprawie zesłania Jadwigi Szumowicz.

 

14. 1934, 23 luty, Winnica – Ocena śledztwa i oskarżenie końcowe prokuratora Winnickiego Oddziału GPU USRR w sprawie oskarżonych o przynależność do POW na Podolu.

 

15. 1934, 23 luty, Charków – Wyrok Trójki Sądowej przy Kolegium GPU USRR dotyczący oskarżonego o działalność antyradziecką Bolesława Skarbku-Szackiego.

 

16.   1934, 9 stycznia, Kijów – Własnoręczne zeznanie aresztowanego Aleksandra Skibniewskiego, w którym odwołuje swoje wcześniejsze zeznania o jego przynależności do POW.

17.    1934, 20 styczeń, Kijów – Akt oskarżenia w sprawie Ludwiki Rudnickiej.

18.   1934, 28 stycznia, Kijów – Protokół z posiedzenia KK KP(b)U w Kijowie na temat wykluczenia z partii członków POW.

19.   1934, 31 stycznia, Winnica – Memorandum Okręgowego Wydziału DPU USRR w Winnicy o przebiegu śledztwa w sprawie podolskiej filii POW.

20   1934, styczeń, Kijów – Prośba Aleksandra Skibniewskiego do śledczego kijowskiego wydziału DPU USRR o zwrócenie mu rzeczy osobistych, skonfiskowanych podczas aresztowania.

21  1934, 2 lutego, Charków – Protokół zeznań M. Brzozowskiego aresztowanego pod zarzutem współpracy z POW.

22.   1934, 9 luty, Kijów – Decyzja prokuratora DPU USRR w sprawie Ludwiki Rudnickiej.

23.   1934, 16 luty, Charków – Wyrok Tajnego Wydziału GPU USRR w sprawie Bolesława Skarbka-Szackiego

24.   1934, 16 lutego, Charków – Nota informacyjna Wydziału Kultury i Propagandy KC KP(b)U o rezultatach kontroli w państwowych szkołach Ukrainy.

25.   1934, 20 luty, Charków – Wyciąg z protokołu zebrań partyjnych wydawnictw „Młody Bolszewik” i „Wydawnictwo Dziecięce” o wykluczeniu z partii J. Teodora.

26.   1934, 23 luty, Winnica – Decyzja prokuratora winnickiego wydziału DPU USRR Semenowa w „sprawie POW” na Podolu.

27.   1934, 23 luty, Charków – Wyciąg z protokołu posiedzenia trójki sądowej przy kolegium GPU USRR w sprawie wykonania na Bolesławie Skarbku najwyższego wymiaru kary.

28.   1934, 23 luty, Winnica – Protokół końcowy winnickiego wydziału GPU USRR w sprawie POW na Podolu.

29.   1934, 9 marca, Moskwa – Wyciąg z protokołu posiedzenia kolegium ODPU w sprawie rozstrzelania Bolesława Skarbka.

30   1934, 19 kwiecień, Charków – Protokół zeznań uwięzionego J. Teodora odnośnie polonizacji Ukraińców-katolików przez członków POW.

31.   1934, 20 kwietnia, Kijów – Skarga skazanego w sprawie POW A. J. Grygorowicza do prokuratora USRR do spraw specjalnych – Kagana dotycząca bezprawnych metod śledczych i fałszowania dowodów przeciw niemu.

32.   1934, kwiecień, Charków – Akt oskarżenia w sprawie kontrrewolucyjnej i szpiegowskiej formacji Polska Organizacja Wojskowa.

33.   1934, 17 maj, Charków – Protokół zeznań aresztowanego J. Teodora odnośnie jego pracy w polsko-radzieckiej komisji repatriacyjnej w latach 1921-1923.

34.  1934, 1 czerwiec, Moskwa – Dyrektywa ODPU do przewodniczącego DPU USRR Balickiego o wykonaniu kary śmierci na Bolesławie Skarbku.

35.    1934, 22 sierpnia, Charków – O stanie szkół polskich na Ukrainie.

 

 
 

Powrót